asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Laisvos darbo vietos

Anglų. k mokytojas (-a)

Darbo vieta - Šiaulių Gytarių progimnazija

pareigybės pavadinimas – anglų k. mokytojas (-a)

darbo krūvis – 1,0 etatas, 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę,

darbo sutarties rūšis – sudaroma neterminuota darbo sutartis; siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui sudarant darbo sutartį nustatomas 3 mėnesių išbandymo terminas.

data, iki kurios pateikiami dokumentai – 2018 m. rugsėjo 17 d. (imtinai),

adresas K.Korsako g. 10, LT-78359 Šiauliai, 110 kab. (raštinė),

pasiteiravimo telefono numeris 8 (41) 510225, elektroninio pašto adresas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

darbuotojas dirbti priimamas atrankos būdu (pokalbis)

atranką organizuoti preliminariai numatoma 2018 m. rugsėjo 18 d.; tiksli atrankos vieta, data ir laikas bus skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje www.gytariai.lt po kandidatų dokumentų priėmimo

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą (CV);

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai.

Dokumentai pretendentų atrankai priimami Šiaulių Gytarių progimnazijos raštinėje (110 kabinetas) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (adresas: K. Korsako 10, LT – 78359Šiauliai).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Skelbimas Lietuvos darbo biržos puslapyje.Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

Darbo pobūdis: Priešmokyklinio ugdymo pedagogas vykdo šias funkcijas: organizuoja ugdomąją veiklą grupėje ir užtikrina ją lankančių vaikų saugumą, sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę-kultūrinę kompetenciją, brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja individualių ugdymo (-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo (-si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius, bendrauja ir bendradarbiauja su ugdytinių šeimomis, vykdo šeimų konsultavimą, organizuoja renginius, dalyvauja renginiuose, ruošiasi ugdomajai veiklai, savo darbą atlieka ir pareigas vykdo bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene, socialiniais partneriais. 

Darbo vieta - Šiaulių Gytarių progimnazija

pareigybės pavadinimas – priešmokyklinio ugdymo pedagogas

darbo krūvis – 0,5 etato, darbas antroje darbo dienos pusėje.

darbo sutarties rūšis – sudaroma neterminuota darbo sutartis; siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui sudarant darbo sutartį nustatomas 3 mėnesių išbandymo terminas.

data, iki kurios pateikiami dokumentai – 2018 m. rugsėjo 27 d. (imtinai),

adresas K.Korsako g. 10, LT-78359 Šiauliai, 110 kab. (raštinė),

pasiteiravimo telefono numeris 8 (41) 510225, elektroninio pašto adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  

darbuotojas dirbti priimamas atrankos būdu (pokalbis)

atranką organizuoti preliminariai numatoma 2018 m. rugsėjo 28 d. (penktadienį); tiksli atrankos vieta, data ir laikas bus skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje www.gytariai.lt po kandidatų dokumentų priėmimo 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą (CV);

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje) arba kitų teisę dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo srities programą patvirtinančių dokumentų kopijas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašo tvirtinimo“ (TAR, 2014-08-29, Nr. 11394);

7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai.

Dokumentai pretendentų atrankai priimami Šiaulių Gytarių progimnazijos raštinėje (110 kabinetas) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (adresas: K. Korsako 10, LT – 78359, Šiauliai).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Skelbimas Lietuvos darbo biržos puslapyje.