asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Neformaliojo ugdymo planas

                                                                                                 2016-2017 m.m. II pusmetis

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Data

Klasė

Atsakingas

Pastabos

1.

Pradinės klasės

Sporto renginys „Žiemos turnyras“

Sausio 31 d.

PUG

J.Zelentienė

I.Kartočienė

D.Naujokienė

 

Kviečiami būsimi Gytarių progimnazijos mokiniai, aplinkinių darželių vaikučiai

  2.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Kultūrinė pažintinė diena. Miesto mokinių konferencija „Graži tu, mano brangi tėvyne“. Mūsų tradicijos ir papročiai – pagarba tautai ir visuomenei

 

Respublikinė skirtingų gebėjimų mokinių fotografijų paroda ,,Aš tikrai myliu Lietuvą...“

 

Vasario 15 d.

 

 

 

 

Vasario 13 -kovo 1 d.

 

 

5-8

 

 

 

Socialinių mokslų metodinė grupė,

klasių vadovai,

R.Blaževičienė

 

D.Šukienė,

L.Jankuvienė

 

 

 

 

Kviečiami dalyvauti respublikos pradinių, pagrindinių ir progimnazijų mokiniai

 

3.

Šv. Valentino diena

 

Valentino paštas

Išsirinkto filmo vakaras

,,Beždžioniukų valentukų “ diskoteka – džiaukis lietuviška muzika

 

Vasario 13-15 d.

 

 

 

5-8

 

 

Mokinių savivalda,

R. Blaževičienė

 

 

4.

Akcijos

 

Skirta tarptautinei tinginių dienai

 

Saugaus interneto dienai

 

,,Pasveikink“ akcija, skirta Tarptautinei moters dienai

 

Vasario 8 d.

 

 

Kovo 8 d.

1-8

Mokinių savivalda,

R. Blaževičienė

 

 

 

Bendradarbiaujant su Šiaulių m. viešosios bibliotekos „Saulės“ filialo darbuotojais

5.

Lyderių pagerbimas

 

Bendruomenės geriausiųjų pagerbimo šventė ,,Mokyklos garbė 2017“

 

 

 

Kovo 9 d.

 

 

 

1-8

R.Blaževičienė, mokytojai

 

 

 

Dalyvauja progimnazijos socialiniai partneriai

 

6.

Užgavėnių šventė

Persirengėlių vaikštynės mokykloje

 

 

 

Vasario 28 d.

7

I.Vizgailienė

 

7.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

 

Stendo ,,Mokyklos garbė 2017“ parengimas.

 

Kultūrinė pažintinė diena:

Himno giedojimas

Meninio skaitymo konkursas „Myliu Lietuvą“

 

Tinklinio varžybos ,,Mokiniai-mokytojai“

Kovo 9 d.

 

 

 

 

 

5-8

 

Socialinių mokslų metodinė grupė,

R.Blaževičienė,

pradinių klasių mokytojos,

lietuvių kalbos mokytojos

 

Kūno kultūros mokytojai

 

 

 

 

8.

 

 

Pradinukų savaitė

 

Cirko diena. Kino diena

 

Kaziuko mugė

 

Vasario 27- kovo 2 d.

0-4

 

0-8

Pradinių klasių mokytojos

 

9.

Pasaulinė Žemės diena

 

Šventė ,,Žemės diena“ – Žemės vėliavos pakėlimas. Stendo pristatymas

 

Respublikinis piešinių konkursas „Žemė žydi“

 

Kovo 18 d.

 

 

 

Kovo 22 d.

5-8

 

 

0-4

D. Bagdonaitė,

R.Blaževičienė

 

 

Pradinių klasių mokytojos

 

10.

Lyderystės ugdymas

Renginys, skirtas Tarptautinei miego dienai,

LYDERIŲ NAKTIS MOKYKLOJE

Kovo mėn.

7-8

 

R.Blaževičienė,

mokinių savivalda,

klasių vadovai, dalykų mokytojai

 

 

 

Bendradarbiaujant su LMS Šiaulių miesto informacinio centro savanoriais

11.

Šv.Velykos

 

Margučių šventė ,,Vaikų Velykėlės“

Balandžio 5 d.

0-1

Pradinių klasių mokytojai,

Menų ir kūno kultūros mokytojai,

I.Pokvytienė,

R. Blaževičienė

 

 

Kviečiami būsimi Gytarių progimnazijos mokiniai, aplinkinių darželių vaikučiai

 

12.

Karjeros diena

Integruota veikla ,,Sėkmės istorijos – mokykis ir mokyk“. Mokomės iš tėvų, senelių.

Pamokos kitaip ir kitur

Karjeros planų pildymas

 

Balandžio mėn.

5-8

R.Blaževičienė

 

Dalyvauja buvę mokiniai, mokinių tėvai

13.

Mokinių savivalda

Parodos ,,Šiaulių Gytarių progimnazijos mokinių gyvenimas“

parengimas ir pristatymas Šiaulių m. viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale

Balandžio

mėn.

0-8

R.Blaževičienė,

Mokinių savivalda

Parodos rengimas

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais

 

14.

Progimnazijos gimtadienis

 

Šventinė savaitė

Fotografijų konkursas ,,Mano klasė – šauniausia“

Puošiame mokyklą

Klasės himno konkursas

 

Gegužės 2-5 d.

1-8

R.Blaževičienė,

Mokinių savivalda,

Klasių vadovai

 

15.

Europos diena

 

Renginys, skirtas Europos dienai,

,,Hello, Europe“

 

Gegužės 5 d.

5-8

Kalbų mokytojos

 

 

16.

Akcijos

 

,,Kalbėk tyliai tyliai...“, skirta Kovos su triukšmu dienai

 

,,Šoku kaip moku“ – skirta Šokio dienai

 

,,Aš ir mano šeima“, skirta Šeimos dienai

 

 

Balandžio mėn.

 

Balandžio mėn.

 

Gegužės mėn.

1-8

 

 

6-8

 

 

1-8

R. Blaževičienė,

Mokinių savivalda

 

17.

Mokslo metų užbaigimas

 

Šventė 1-4 kl. mokiniams

 

Šventė 5 kl. mokiniams

 

Aštuntokų išleistuvės ,,Pavasario akimirkos“

 

 

Gegužės mėn.

Birželio mėn

 

1-8

Klasių vadovai,

N.Lisauskaitė,

R.Blaževičienė,

N.Ganusauskienė,

I.Jankauskienė