asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Gytariai – stebuklinga vieta
There are no translations available.

Pasakojama, kad senų senovėje Gytarių vietoje iš po žemių tryškę stebuklingi vandenys, turėję gydomųjų savybių. Dar žiloje senovėje žmonės pastebėję, kad medžioklėje sužeisti laukiniai žvėrys traukia link šios vietovės raistų. Pasinėrę į tų raistų vandenis arba jų išgėrę sužeisti laukiniai žvėrys pasveikdavo. Šiuose vandenyse išsimaudę arba jų išgėrę žmonės įgaudavo naujų jėgų, tapdavo stiprūs ir nepažeidžiami, nes vanduo turėjo galios užgydyti žaizdas. Todėl ši vieta ilgus amžius buvo saugoma paslaptyje nuo svetimšalių, į ją po mūšių buvo gabenami kovoje sužeisti karžygiai. Pasak vienos iš legendų į Saulės mūšį žemaičių kunigaikščio Vykinto vedami mūsų kariuomenės pulkai prieš stodami į lemiamą mūšį perbrido šios vietovės vandenimis ir tapo nenugalimi. Būtent dėl gydomųjų savybių vietovė ir imta vadinti „Gytariais“ (nuo žodžio „gyti“).

Pasakojama, kad Gytarių vietovės nuo seno buvusios versmėtos. Tarp tų versmių buvusi gyvojo vandens versmė. Kur ją surasti žmonės nežinojo. Buvo kalbama, kad toji versmė tokia maža, kad paprasta akimi nepastebima. Versmės vieta galėjo būti atpažįstama tik iš lengvučio visų aštuonių vėjų dvelkimo pajautos. Tos versmės buvimu žmonės šventai tikėjo, nuo seno jos ieškojo. Kalbama, kad surasti gyvojo vandens versmę niekam nepavyko. Tačiau dažnai atsitikdavo taip, kad ieškantieji pasveikdavo net jos ir neradę. Seni išminčiai sakydavo, kad norint pasveikti tos versmės atrasti ir nereikėdavę. Pakakdavo praeinant šalia tos versmės sudrėkti kojas iš jos ištryškusiose vandenyse, atsitiktinai kliudyti rasą iškritusią ant šalia gyvojo vandens versmės augančių augalų. Be to, gyvojo vandens versmės vanduo, kaip ir visi čionykščiai vandenys, sutekėdavo į šiomis vietovėmis tekėjusi upelį. Nors ir smarkiai atskiestas kitais vandenimis į šį upelį patekęs gyvasis vanduo visų savo galių neprarasdavo ir sergantiems žmonėms gyti padėdavo. Dėl to žmonės upelį praminė Šventupiu, o vietovę – Gytariais.

Pasakojama, kad vis tik yra vienas būdas kaip gyvojo vandens versmę surasti. Esą reikia šiose vietose ieškoti nemaraus trigalvio žalčio, kuriam nuo neatmenamų amžių ši gyvojo vandens versmė yra gyvata (senoviškai gyvenamoji vieta). Į žemės paviršių tas žaltys iššliaužia tik kartą metuose - per Jorę.

Gilioje senovėje tikėta, kad kažkur, Gytarių vietovėse, būta gydančiojo vandens versmės. Tikslią versmės vietą žinoję tik kriviai. Jie iš tos versmės atsineštu vandeniu laistydavo šventuosius medžius, girdydavo auginamus žalčius, naudodavo apeigose, gydydavo žmones. Šios gydančiosios versmės vanduo ne vienam yra padėjęs žaizdas užgydyti, jėgas ir sveikatą po sunkių ligų atgauti. Pagal vieną iš legendų būtent šios versmės vandeniu Krivių krivaitis pagydė per Tverų apgultį kare su žemaičiu kunigaikščiu Vykintu sužeistą Lietuvos valdovą Mindaugą. Esą tas vanduo ne tik pagydęs Mindaugą, Pasakojama, kad kartą metuose, per Rasas, gydančiojo vandens versmė įgaudavo ypatingą galią. Vidurnaktį iš tos versmės trykštantis vanduo tikrų tikriausiu gyvuonimi (gyvuoju vandeniu) pavirsdavo. Apie šią nepaprastą vietovę buvo plačiai žinoma ne tik Saulės žemėje, bet ir Žemaitijoje. Anuomet žmonės ją vadino Gītėria pagal žemaitišką žodį gītė „gyti“.