asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Gytariai – dievų būtovė
There are no translations available.

Pasakojama, kad senovėje dabartinių Gytarių vietovėse gyveno ne žmonės, o dievai. Esą čia buvusi žemiškoji Dievų būtovė, vieta tarp požemių, žemės ir dangaus, jungusi dausas su požeminiu pasauliu. Senovėje buvo tikima, kad pro šią anuomet šventą vietovę ėjęs kelias į Dausas.

Tos menamos Dausos buvusios neaprėpiamos dykros viduryje, nepraeinamų pelkių ir neįbrendamų liūnų apsuptyje esančiame aukštajame kalne. Tą kalną juosusios dvi šventos upės. Kalne viešėjęs stebuklingas sodas. Pačioje aukščiausioje kalno vietoje augęs milžiniškas ąžuolas, kurio šakos siekusios dangų ir Saulę. Tarp to ąžuolo šakų nuolat spindėjusios žvaigždės. Pasak senųjų žynių, šio ąžuolo šakos buvę persipinusios su Paukščių Taku, jungusiu šią vietovę su pačia Dangaus Dievo buveine. Ąžuolas siejo žemiškąjį pasaulį su dangumi, buvęs dangaus vartais, pro kurios pats Dangaus Dievas kartais nužengdavęs į žemę.

Ant kalno viešpatavo amžina diena, jame niekada nebūdavę nei šalčio, nei karščio, jame niekada nesikeisdavę metų laikai.

Kalno šlaituose ir papėdėje iš trijų pusių augę trys gojai: liepų, beržų ir ąžuolų. Šiuose šventuosiuose liepynuose, beržynuose ir ąžuolynuose gyvenusios Laumės, kitos šilų, miškų ir upinių deivės bei dvasios, rinkdavosi iš tamsybių išvengusios, bet į Dausas negalinčios patekti vėlės klajūnės.

Ties ketvirtuoju savo šlaitu kalnas stačiai leidosi į palias. Šios palios buvusios kalną supusių pelkynų dievybių, dvasių ir vėjų buveine. Palių gilumoje, nesibaigiančio raisto apsuptyje, po liumpsinčia žolių ir samanų pluta, telkšojęs gūdus, neišmatuojamų burbuliuojančių gelmių ežeras. Esą tas ežeras net kelis dugnus turėjęs. Tikrasis šio ežero dugnas buvęs taip giliai, kad siekė požemių dievų valdas. Senieji žyniai teigė, kad būtent iš šio ežero vandenų dugne esančio dumblo Dangaus Dievas ir sukūręs žemę.

Ežero gelmes su išoriniu pasauliu jungęs bedugnis akivaras, senovėje žmonių „gytara“ vadintas. Tas akivaras buvęs požemių vartais. Šalia tų požemių vartų per raistus, balas, tyrus, liūnus ir palias ėjęs miglose skendintis vienintelis Vėlių kelias į Dausas. Visoje dykroje viešpatavusios amžinos sutemos.

Vėlėms kelią į Dausas rodžiusi Aušrinė, tačiau tas kelias buvęs plonutėlis kaip voratinklio siūlelis nutiestas tiltas. Šį kelią saugojęs dykros tyrose gyvenęs milžinas Vėjas. Tik teisingųjų vėlės galėjusios pereiti šiuo keliu. Neteisin­gųjų vėles milžinas Vėjas nupūsdavęs į dykros tamsybių gilumą, knibždančią daugybės visokių žvėrių, gyvačių, daugiagalvių žalčių, kitokių gyvių ir bjaurybių, paklaidindavęs dykros ūkuose, skandindavęs pelkės klampynėse, nublokšdavęs pro požemių vartus į verdančias dervas.

Bėgant laikui ir skverbentiems naujiems tikėjimams senieji dievai apleido savo žemiškąją būtovę, palikę ją juos garbinusiems žmonėms. Dar ilgai po Dievų pasitraukimo žmonės laikė šias vietas šventomis, garbino jose senuosius dievus ir veltui laukė juos sugrįžtant. Užkariautojai ir atėjūnai vėliau sunaikino šiose vietose seniesiems dievams garbinti įrengtas vietas, išgabeno šventus akmenis, iškirto čia buvusius šventais laikytus medžius ir girias, nusausino upes ir pelkes. Tačiau Senųjų Dievų buveinę iki šiol menama vietovių pavadinimuose.

Senieji Dievai liko atlaidūs ilgai juos garbinusiems žmonėms, tačiau žiaurūs ir negailestingi Juos išstūmusiems atėjūnams. Sklinda žinia, kad jau daugybei šimtmečių Senieji Dievai kaskart pasiima gausybę į šias vietas su ginklu įžengusių užkariautojų aukų.