asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Gytariai – šventas raistas (Raisto Romovė)
There are no translations available.

Pasakojama, kad Gytariai nuo žilos senovės siejami su šventa vieta. Visą šią vietovę anksčiau dengęs nei tai didžiulis raistas, nei tai líeknas, nei tai tyras. Tame raiste būta šventos vietos - neišmatuojamų gelmių požeminio ežerokšnio. Beveik visas tas ežerokšnis buvo užėjęs plova, o jį supusiame raiste vien versmėtos kirbos burgėjo. Tose kirbose, vanduo buvęs juodas lyg derva. Tikėta, kad tas vanduo skiria gėrį nuo blogio ir yra toks šventas, jog jį vos palietęs teisingas žmogus galėdavęs apsisaugoti nuo visokių ligų, o neteisingas – iki artimiausios pilnaties mirdavęs. Žmonės buvo įtikėję ir tuo, kad tarp ežerokšnio dugnų auga požeminis gyvybės ir mirties medis, o kirbų burbuliuojančiose gelmėse gyvena vandenų globėja — Didžioji Gyvatė. Kadangi senovine čia gyvenusių žmonių šnekta kirbos gitaromis buvo vadinamos, visa ši vietovė įgavo Gytarių pavadinimą. Buvo tikima ir tuo, kad šiomis vietomis eina Vėlių kelias į Dausas, kurio pradžia buvusi ties dabartiniu Dausiškių kaimu. Visas raistas laikytas šventu, o paprastiems žmonėms draudžiama į jį įžengti. Šalia raisto, viename jo pakraščių, ant aukščiausios šių vietovių kalvos, nuo neatmenamų laikų buvo įrengta alka, kurioje gyveno vyriausias vaidila. Pasakojama, kad anais laikais nuo tos aukštosios kalvos visas šventasis raistas kaip ant delno buvo akimis aprėpiamas, tačiau savo paslaptingumą nuolat gaubė miglomis ir ūkais. Dabar ši vieta vadinasi Aukštelkė, o toje vietoje, kur buvo aukojimo vieta ir degė šventoji ugnis, stovi Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (pastatyta 1932 m.). Kiti vaidijos gyvenę atskirai, dabartinio Dainų kaimo vietoje. Kadangi vaidilos kartu būdavę ir daininikai ir kanklininkai, manoma dėl to šis kaimas ir galėjo įgauti Dainų pavadinimą. Šias dienas pasiekusiose legendose ir padavimuose pasakojama, kad prieš prasidedant apeigoms žinyčioje į ją vaidilos patraukdavo dainas liūliuodami per šventą raistą ir pasirodydavo aukštosios kalvos papėdėje nešini gyvačių ir žalčių kirnų. Prasidėjus apeigoms gyvatės ir žalčiai būdavo pagarbinti ir kiek nori paliekami tame alkos kalne gyventi, nuolat maitinami ir visaip prižiūrimi.