asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
 • Lithuanian
 • English (United Kingdom)

header

Priėmimas į progimnaziją

Mokiniai į Šiaulių Gytarių progimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 pagal Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamas teritorijas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-17 (2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo T-316 redakcija su pakeitimais) ir 2019 m. kovo 7 d. sprendimo T-74 pakeitimais.


Vaikai į Šiaulių Gytarių progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Priėmimo į priešmokyklinio  ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53.


PRIĖMIMO TVARKA

Mokiniai į Šiaulių Gytarių progimnaziją priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo mokyklų tvarkos aprašu.

Mokinių priėmimo komisija (komisijos veiklos reglamentas):

 • Nijolė Lisauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Aušra Juknevičienė, raštinės administratorė.

Nariai:

 • Asta Kleivaitė, socialinė pedagogė;
 • Dalia Šukienė, logopedė;
 • Rita Blaževičienė, profesinio orientavimo konsultantė.

 

Prašymai į PU grupę, 1 ir 5 klases priimami nuo kovo 2 d. raštinėje kiekvieną darbo dieną 8.00 – 16.00 val.

Nuo 2020 m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d. į PU grupę priimami prašymai, jei vaikas:

 1. pirmumo teise – gyvenančius mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 2. tėvai (globėjai) iki einamųjų metų balandžio 30d. nepateikę prašymo į PU grupę, netenka pirmumo teisės ir vaikas gali būti priimamas, jeigu yra laisvų vietų;
 3. jeigu PU grupėje yra laisvų vietų – pagal prašymo pateikimo datą. Jei datos sutampa, pirmumo teisė teikiama vaikams, gyvenantiems mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Nuo 2020 m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d. į 1 ir 5 klases prašymai priimami, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus deklaraciją apie gyvenamąją vietą);
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. priimami prašymai dėl mokinių priėmimo į likusias laisvas vietas.

Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgimtų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

Būsimiems PU grupės vaikams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo „kopija“;
 3. priimant vaiką į PU grupę, turi būti patikrinta vaiko sveikata.

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas mokyklos raštinėje);
 2. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1 d.).

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas mokyklos raštinėje);
 2. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 20 d.);
 5. mokymosi aprašai;
 6. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1 d.).

 

Asmenims, sugrįžtantiems iš užsienio, rekomenduojama atvykti į mokyklą pasitarti dėl galimybių mokytis progimnazijoje ir dėl reikalingos mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo. Negalintiems atvykti, rekomenduojama pasiskambinti į raštinę tel. 841 510225 dėl detalesnės informacijos gavimo.

Informacija atnaujinta 2020-01-20

 

Partnerystė

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mokyklos adresas

K. Korsako g. 10, LT – 78359 Šiauliai
Tel./faks. 8 ~ 41 510225
El. paštas: gytariai@splius.lt
Įmonės kodas: 191819195
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre