asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
 • Lithuanian
 • English (United Kingdom)

header

Priėmimo tvarka 2021 m.

Mokiniai į Šiaulių Gytarių  progimnaziją priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tvarkos aprašu.

Mokinių priėmimo komisija (komisijos reglamentas):

 • Nijolė Lisauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkas;
 • Aušra Juknevičienė, raštinės administratorė – pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

 • Asta Kleivaitė, socialinė pedagogė;
 • Dalia Šukienė, logopedė;
 • Rita Blaževičienė, profesinio orientavimo konsultantė.

 

Prašymai į naujai formuojamas 1 ir 5 klases priimami nuo kovo 1 d. raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 – 17:00, penktadieniais 8:00 – 16:00 arba el. paštu gytariai@splius.lt, karantino metu prašymus ir kitus reikalingus  dokumentus atnešti progimnazijos budėtojui (I aukšto fojė).

Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. priimami prašymai, jei vaikas, mokinys

priėmimo į 1 klasę metu:

1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, lanko priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;

2. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

priėmimo į 5 klasę metu:

1.  mokosi mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;

2.  gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

 

Asmenys, nurodyti 1-2 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 31 punktu į likusias laisvas vietas.

Mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pateikusius prašymus iki 2021 m. balandžio 15 d., apie numatomą mokinių priėmimą (nepriėmimą) pagal preliminarų priimamųjų sąrašą progimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo informuoja ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 5 d.
Nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki gegužės 20 d. preliminarus priimamųjų sąrašas koreguojamas ir apie jį informuojami į sąrašą įtrauktų (neįtrauktų) mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu.
Iki 2021 m. birželio 11 d. progimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

Nuo einamųjų metų gegužės 20 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. Pirmumo teise į likusias laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
 4. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 30 d.);
Asmenims, sugrįžtantiems iš užsienio, rekomenduojama atvykti į mokyklą pasitarti dėl galimybių mokytis progimnazijoje ir dėl reikalingos mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo. Negalintiems atvykti, rekomenduojama pasiskambinti į raštinę tel. 8-41 50225 dėl detalesnės informacijos gavimo.

Dokumentai parsisiuntimui:
Prašymas Dėl priėmimo mokytis į pirmą klasę
Prašymas dėl priėmimo į 2-4 klasę
Prašymas Dėl priėmimo mokytis į penktą klasę
Prašymas dėl priėmimo į 6-8 klasę

 

Partnerystė

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mokyklos adresas

K. Korsako g. 10, LT – 78359 Šiauliai
Tel./faks. 8 ~ 41 510225
El. paštas: gytariai@splius.lt
Įmonės kodas: 191819195
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre