5-8kl. mokinių Adventinė popietė „Sušildyk gerumu“
Uždekim žiburius širdžių!
Uždekim meilės ir gerumo...
Užuojautos...
Jautrumo, broliškumo liepsną!
Tokiais kviečiančiais žodžiais mūsų mokykloje gruodžio 14d. po pamokų prasidėjo 5-8kl. mokinių Adventinė popietė „Sušildyk gerumu". Popietės vedėjai - septintokė Anastasija Šarpilo ir aštuntokas Povilas Dryža kvietė visus adventiniam susikaupimui, draugiškumo, atgailos puoselėjimui; mokė lietuviškų žaidimų ir net burtų.
Anglų kalbos mokytoja Asta ir muzikos mokytoja Neringa kartu su vyr. klasių mergaičių ansambliu bei pradinių klasių mažosiomis dainininkėmis džiugino visų širdis besiliejančiais muzikiniais garsais. Muzikiniu žaidimu pralinksmino antrokės Goda ir Miglė. Buvo smagu žiūrėti , kaip kiekviena klasė, pasiruošusi po Kūčių patiekalą, jį pristatė ir paaiškino jo reikšmę ant kūčių stalo. O senoviška kūčia visus pavaišino tikybos mokytoja Nijolė. Labai įdomu buvo klausytis lietuvių kalbos mokytojos Vitalijos Stapulionienės žemaitiškai sekamos pasakos. Supratome, kaip svarbu puoselėti savo papročius ir tradicijas, kad būtume tikrais lietuviais.
Vis gi iškilmingiausias momentas buvo mūsų parapijos gerb. klebono Sauliaus Paliūno pasveikinimas bei kūčių stalo palaiminimas.
Vienas kitą pavaišinę pašventintais patiekalais ir sugiedoję šventišką „Aleliuja" bei uždegę gerumu savo širdžių žiburius, išsiskirstėme laukt i atskubančių šventų Kalėdų. Ir sau , ir jums linkėdami , kad kūčių vakarą pro šalį nepraeitų Betliejaus Kūdikis, neradęs šilumos, kampelio prisiglausti... Uždekit žiburius širdžių gerumo, meilės ugnimi!