Matematikos ir IT inovacijų bandymas progimnazijoje
There are no translations available.

20200206_130122.12019-2020 m. m. progimnazija dalyvavo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas" veikloje „Matematikos ir IT ugdymo proceso inovacijoms išbandyti". Inovacijų bandymo laikotarpiu 7 mokytojos (I.Pokvytienė, E. Janušienė, I. Bartkevičienė, R. Norutienė, D. Kuzavinienė, I. Kartočienė ir K. Žvigaitienė) ir jų mokomi mokiniai turėjo galimybę išbandyti pamokose interaktyvusis SMART ekraną su jame veikiančia SMART Notebook programa, keturis programuojamuosius robotus EDBOT, keturis EDBOT Dream robotus. Išbandytas inovacijas pamėgo progimnazijos mokytojai ir mokiniai, nes jų naudojimas skatino ugdymo turinio atsinaujinimą, kėlė naujus iššūkius mokymo metodams, padėjo motyvuoti mokinius, ugdyti jų ir mokytojų bendrąsias, dalykines kompetencijas, skatino problemų sprendimą bendradarbiaujant.
Išbandytos inovacijos „prigijo" mūsų progimnazijoje. 2020-2021 m. m. progimnazija pradės su įsigytais dviem EDBOT robotais ir interaktyviuoju SMART ekranu.