Keičiasi prašymų ir kitų pateikiamų dokumentų dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka
There are no translations available.

gytariu_herbas_sPRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA

Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo, primename:

  1. 1.Prašymai dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (toliau – PUG) priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu) nuo spalio mėn., bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG. Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

§  vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

§  dokumentas, patvirtinantis, jei šeimai taikoma atvejo vadyba.

  1. 2.Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų.
  2. 3.Prašneregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

 

 Į priešmokyklinio ugdymo grupes prašymą ir kitus reikalingus dokumentus atnešti progimnazijos budėtojui (I aukšto fojė), darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai. Kitais su priėmimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į progimnazijos raštinę, tel. 8-41 510225.

Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.

El. parašu pasirašytus dokumentus siųsti į el. paštą gytariai@splius.lt.