asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

STEAM iššūkis MONDRIAN MENAS
There are no translations available.

  Šiais mokslo metais mokyklos STEAM grupės mokytojai dalyvauja NŠA vykdomame projekte „STEAM ugdymo tobulinimas“. Mokytojai mokymų metu gilino savo žinias, sėmėsi naujų idėjų ir jas taikė praktikoje. Kovo mėnesį mokyklos komandos galėjo pasirinkti vieną ar kelis STEAM iššūkius. Viena komanda pasirinko Petro Kuzmjak school, Serbia iššūkį: „Mokiniai tyrinėja Mondriano meną, kad sužinotų daugiau apie geometrines figūras. Užduoties produktai turėtų susieti Mondriano meną matematiniu turiniu, pvz. plotu, kampais ar kitu.
     Vykdant STEAM iššūkį vyko keturių mokomųjų dalykų integracija: istorijos, dailės, matematikos, informacinių technologijų. Vykdyta TEAM veikla buvo įtraukianti į savarankišką mokymąsi, didino mokinių savarankiškumą, gerino socialinius įgūdžius, stiprino dalykų integraciją, ugdė STEAM gebėjimus. Ugdomoji veikla grįsta mokinių mokėjimo mokytis ir asmeninės bei pažinimo kompetencijų, sąmoningumo ir nuostatos stiprinti STEAM ugdymą. Tikslingas IKT taikymas motyvuoja mokinius mokytis ir siekti aukštesnių rezultatų. Iššūkio vykdymas prasidėjo istorijos pamokose. Mokytoja supažindino mokinius su Mondrian meno atsiradimo istorija, žiūrėjo ir aptarė video medžiagą. Dailės dviejų pamokų ciklą 8-ųjų klasių mokiniai pradėjo nuo priminimo moderniosios meno srovės- abstrakcionizmo ypatumų. Pakartojo pagrindines chromatines spalvas (raudona, mėlyna, geltona) ir achromatines spalvas (juoda, balta, pilka).Eskizavo statiškas ir dinamiškas kompozicijas. Susipažino su ankstyvąja ir vėlesniųjų metų P. Mondrean kūryba. Piešė, tapė, džiaugėsi kūrybiniu procesu... Pasibaigus dailės pamokų ciklui, veikla buvo tęsiama matematikos pamokoje. Mokiniai pakartojo plokštumos geometrinių figūrų pavadinimus, savybes, plotų formules. Pasirinko po 15 geometrinių figūrų. Įvardino figūras ir išmatavo reikiamus ilgius. Skaičiavo išmatuotų geometrinių figūrų plotus. Matematiniams skaičiavimams patikrinti informacinių technologijų pamokose mokiniai pritaikė Excel skaičiuoklę. Parašė formules plotams skaičiuoti, suvedė išmatuotus ilgius ir patikrino savo skaičiavimus. Mokyklos antrojo aukšto fojė surengta mokinių darbų paroda. Vykdyta projektinė veikla NŠA įvertinta teigiamai. Veikos aprašas išverstas į anglų kalbą ir bus patalpintas metodiniame leidinyje. Mokinius konsultavo mokytojos: istorijos Jūratė Baranauskienė, dailės Ilona Jankauskienė, matematikos Inga Pokvytienė, informacinių technologijų Rūta Norutienė.