asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Tūkstantmečio mokyklos

tum_i_atnaujintas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“
Projekto kronika :
Progimnazijoje įsibėgėja projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ veiklos
Progimnazijoje bus įrengtas sensorinis kambarys (2023-09-15)
Spalis – disleksijos supratimo mėnuo (2023-10-27)
Progimnaziją pasiekė pirmieji iš projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ lėšų įsigytos mobilios kompiuterinės įrangos paketai
Lapkričio 16 diena – Tolerancijos diena (2023-11-16)
Progimnazijoje mokytojai kryptingai tobulino internetinės reflektavimo sistemos „Reflectus“ naudojimo įgūdžius
Sukurta progimnazijoje suplanuotos įrengti gamtos mokslų laboratorijos interjero vizija
Progimnazijoje tęsiamos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ veiklos
Projektui įgaunant pagreitį progimnazijoje įsivertinta STEAM mokymosi aplinka
Nauji metai prasideda pakiliai ir kūrybiškai
Juda į priekį gamtos mokslų laboratorijos įkūrimo darbai
Įsimintinos patirtys Nacionalinėje dailės galerijoje (2024-01-31)
Progimnazijoje toliau plėtojamos STEAM veiklos (2024-02-01)
Džiaugiamės nauju kūrybinių idėjų proveržiu mūsų veiklose (2024-02-05)
Projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ veiklos aprėpia visą progimnazijos bendruomenę (2024-02-07)
Šiaulių Gytarių progimnazija kviečia į organizuojamus „Tūkstantmečio mokyklos I“ projekto renginius (2024-02-08)
Projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ pridėtinė vertė apčiuopiama jau dabar (2024-02-08)
Drauge su mokinių tėvų atstovais aptartos projektinės įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio ugdymo tobulinimo kryptys (2024-02-14)
Mokytojų taryboje apibendrinti ir aptarti tarpiniai projektinės veiklosrezultatai (2024-02-15)
Progimnazijos atstovai sėmėsi patirties forume (2024-02-20)
Progimnazijos mokytojai mokinių žiemos atostogų laiku naudojasi kūrybingai ir kūrybiškai (2024-02-20)
Organizuotas susitikimas su Šiaulių miesto savivaldybės TŪM projekto komanda (2024-02-21)
Vertingos patirtys Šiaulių dailės galerijoje (2024-02-22)
Pasirinkta VIP sistemos mokytojo įrankio tobulinimo kryptis (2024-02-26)
Organizuota ir atlikta planinė periodinė progimnazijos mokinių apklausa
Progimnazijoje atidaryta jubiliejinė tarptautinė fotografijų paroda –
konkursas „Šypsausi Tau, Lietuva !” (2024-03-01)
Progimnaziją pasiekė naujas TŪM pirkinys (2024-03-04)
Intensyvinamos projektinės veiklos (2024-03-05)
Organizuota diskusija „Mokinių pilietiškumo, meilės Lietuvai ugdymas
pasitelkiant fotografijos meną“ (2024-03-07)
Paskelbti vykusios tarptautinės fotografijų parodos – konkurso „Šypsausi
Tau, Lietuva !” laureatai (2024-03-18)
Startuoja elektroninės mokinių pažangos ir rezultatų analizės programos
MOPA išbandymas (2024-03-19)
Kuriami mokinio individualios pažangos aplankai (2024-03-20)
Pasaulinė Dauno sindromo dienos minėjimo akcija (2024-03-21)
Toliau modernizuojamos mokinių ir mokytojų darbo vietos (2024-03-22)
„Reflectus“ skaitmeninėje aplinkoje (2024-03-22)
Parengtas paprastojo remonto darbų aprašas gamtos mokslų laboratorijos
įrengimui. (2024-03-27)
Tęsiasi pagalbos mokiniui specialistų darbo vietų modernizacija (2024-03-28)
Pasirašyta informacinės sistemos „Mokinių pažanga“ licencijos prenumeratos
sutartis (2024-03-29)