asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Priėmimas į progimnaziją 2022
There are no translations available.

Mokiniai į Šiaulių Gytarių progimnaziją priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 pagal Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamas teritorijas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-460 (2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo T-457 redakcija su pakeitimais).


Vaikai į Šiaulių Gytarių progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Priėmimo į priešmokyklinio  ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53.

Prašymai dėl vaikų, gyvenančių mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, priėmimo į 2019-2020 m.m. naujai komplektuojamas priešmokyklinio ugdymo grupes priimami nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., į 1 ir 5 klases - nuo 2019 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. mokyklos raštinėje kiekvieną darbo dieną 8 00 – 17 00 val. Nuo 2019 m. gegužės 1 d. prašymai priimami į likusias laisvas vietas 1 ir 5 klasėse. Į laisvas vietas PU grupėse prašymaii priimami nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Prašymo forma pateikiama čia.

Būsimų mokinių tėveliams (globėjams, rūpintojams), dėl tam tikrų aplinkybių negalintiems prašymų pateikti nurodytu laiku darbo valandomis, sudaromos galimybės juos užpildyti ir perduoti per progimnazijos budėtoją nuo 7 30 iki 8 00 ir nuo 17 00 iki 19 00.

Pateikiamą formą galima pateikti ir el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Pasirinkusius šį prašymo pateikimo variantą ir daugiau nei per vieną darbo dieną, sekančią po elektroninio laiško išsiuntimo dienos negavus grįžtamojo laiško gavimo patvirtinimo, būsimų mokinių tėvelius (globėjus, rūpintojus) prašome su mumis susisiekti telefonu 8 41 510225. Informaciją teikia progimnazijos raštinės vedėja Aušra Juknevičienė.

 

Būsimiems priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams bei 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);

2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. nustatytos formos (forma Nr. 027-1/a) vaiko sveikatos pažymėjimą (iki rugpjūčio 31 d.). Priimant į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas turi būti paskiepytas nuo ligų, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (79 punktas), patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V–313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija).

 

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);

2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugpjūčio 31 d.);

4. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 14 d.);

Telefonas pasiteiravimui:

Raštinė, tel.: 8 (41) 51 02 25

Mokinių priėmimo komisija:
Pirmininkė-
Nijolė Lisauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Asta Kleivaitė, socialinė pedagogė;
Dalia Šukienė, logopedė;
Rita Blaževičienė, profesinio orientavimo konsultantė;
Aušra Juknevičienė, sekretorė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas

 

Informaciją apie mokinių priėmimą į mokyklą teikia

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Lisauskaitė, tel. 8 41 510225,

APIE VAIKO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMĄ

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.  Todėl priešmokyklinis ugdymas galės būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.  Tėvai turi teisę kreiptis į PPT dėl 5 metų vaiko brandumo vertinimo. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pasirengęs pradėti ugdymą, galutinį sprendimą priims tėvai. 

Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti kai jam tais metais sukanka 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai. 

Plačiau: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018-01-15 raštas Nr. SR-130 „Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo“.


Mokinių, baigusių užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos ugdymo programą ar jos dalį ugdymo organizavimo šiaulių gytarių progimnazijoje tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta 2022-02-15