asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMA ,,AUDENIS“
There are no translations available.

Neformaliojo švietimo programa „Audenis“ yra pilietinio ir tautinio vaikų bei jaunimo ugdymo etnokultūrinės edukacijos programa. Jos esmė – tautinio identiteto sampratos ugdymas per naujus, netradicinius pilietinės ir tautinės veiklos modelius bei jų sklaidą. Programoje vaikams ir jaunimui siūlomi alternatyvūs tradicinei etnokultūrinei veiklai pilietinės ir tautinės veiklos modeliai, leidžiantys improvizuoti, kurti, įgytas etnokultūrinės žinias ir perimtus etnokultūrinio paveldo dalykus pritaikyti kasdieniniame gyvenime, susieti su šių dienų civilizacijos siūlomomis naujomis veiklomis.
 
Programos tikslas –tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius,sukurti jaunimui unikalią erdvę, kurioje jie turėtų galimybę bendrauti, bendradarbiauti bei plėtoti kūrybinį, intelektualinį dialogą, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
 
 Uždaviniai:
 
1. Vaikų ir jaunimo sudominimas savo tautos istoriniu, etniniu ir kultūriniu paveldu per jiems siūlomus naujus, netradicinius pilietinės ir tautinės veiklos modelius bei jų sklaidą.
 
2. Etnokultūrinio paveldo puoselėjimas per jo elementų integravimą į jaunuomenės šiuolaikinio gyvenimo kasdienybę.
 
3. Meilės tėvynei ir pasididžiavimo savo tauta jausmo ugdymas per Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimą.
 
4. Pačių vaikų ir jaunimo kūrybinių iniciatyvų palaikymas, realizavimas bei jų panaudojimas jaunosios kartos pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo procese.
 
5. Poreikio ir gebėjimų tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir bendraamžiams dalykų ugdymas.
 
6. Mokinių verslumo, savarankiškumo lavinimas.
 
Mokinys gali rinktis vieną iš programos kursų – studiją:
 
Vaizduojamosios dailės studija (trukmė 2 metai). Dalyviai – 5-6, 7-8 klasių mokiniai, 4 užsiėmimai per savaitę kiekvienai grupei.
 
 Netradicinio sporto studija (trukmė 2 metai). Dalyviai 5-6, 7-8 klasių mokiniai, 4 užsiėmimai per savaitę kiekvienai grupei.
 
 Choreografijos studija ( trukmė 4 metai). Dalyviai – 1-4, 5-8 klasių mokiniai, 5 užsiėmimai per savaitę kiekvienai grupei.
 
 Amatų studija (trukmė 2 metai). Dalyviai – 5-8 klasių mokiniai, žmonės su negale, 4 užsiėmimai per savaitę kiekvienai grupei.
 
 Ekonomikos ir verslo studija (trukmė 2 metai). Dalyviai – 6-8, 9-11 klasių mokiniai, 4 užsiėmimai per savaitę kiekvienai grupei.
 
Techninės kūrybos studija (trukmė 2 metai). Dalyviai – 10-12 klasių mokiniai, 8 užsiėmimai per savaitę.
 
 
Sėkmingai baigusiems studiją mokymosi pasiekimų dokumentai išduodami:
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas – išklausius bazinį mokyklos kursą bei atlikus programoje numatytas praktines užduotis;
Išklausytų studijų pažymėjimas – išklausius programos dalį bei atlikus programoje numatytas praktines užduotis ir suaugusiems studijų dalyviams. Pažymėjimo formą nustato Gytarių vidurinė mokykla.  Pažymėjime nurodoma mokymosi trukmė, studijų pavadinimas, apimtis ir įvertinimas.
Pabaigę neformaliojo ugdymo programos ,,Audenis“ studiją moksleiviai bus įgiję asmeninių savybių: estetinio pajautimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, atsakingumo, aktyvumo. Įgytos dailės, technologijų, ekonominės, sporto, amatų žinios leis giliau pažinti savo tautos kultūros raidą, istoriją bei kultūros, technikos paveldą, plačiau ir aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime, suvokti ir išreikšti save Mokiniai įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingai integruotis šiuolaikiniame pasaulyje.