asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Programa „Moksleivių sporto žaidynės“ 2014

Sporto varžybų rezultatų suvestinė lentelė

2014 m. balandžio-gegužės ir rugsėjo-gruodžio mėn. organizuojamos mėgėjiškos varžybos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

Pateikiame mokyklų sporto komandų, kurios varžybose užėmė 1-3 vietas, sąrašą:

Sporto šaka

Merginos

Vaikinai

Moksleivių mėgėjų tinklinio turnyras

Progimnazijų grupė

1 vieta – ,,Romuvos“ progimnazija

2 vieta – ,,Rasos“ progimnazija

3 vieta - Gytarių   progimnazija

 

Gimnazijų grupė

1 vieta – Šiaulių universiteto gimnazija

2 vieta – ,,Romuvos“ gimnazija

3 vieta - ,,Saulėtekio“ gimnazija

Progimnazijų grupė

1 vieta – Gytarių progimnazija

1 vieta – ,,Romuvos“ progimnazija

2 vieta –Medelyno progimnazija

3 vieta - Jovaro progimnazija

 

Gimnazijų grupė

1 vieta – ,,Saulėtekio“ gimnazija

2 vieta – Daukanto gimnazijos I komanda

3 vieta - Didždvario gimnazija

Salės futbolo varžybos (5-6 kl. bern. ir merg.)

1 vieta – ,,Rasos“ progimnazija

2 vieta – Gegužių progimnazija

3 vieta - Jovaro progimnazija

1 vieta – Ragainės progimnazija

2 vieta – Gytarių progimnazija

3 vieta - Salduvės progimnazija

Salės futbolo varžybos (7-8 kl. bern, ir merg.)

1 vieta – Medelyno progimnazija

2 vieta – V.Kudirkos progimnazija

3 vieta - Gegužių progimnazija

1 vieta –Medelyno progimnazijos I komanda

2 vieta – Medelyno progimnazijos II komanda

3 vieta - Gytarių progimnazija

Salės futbolo varžybos (9-12 kl. bern, ir merg.)

1 vieta – ,,Romuvos“ gimnazija

2 vieta – ,,Saulėtekio“ gimnazija

3 vieta - Šiaulių universiteto gimnazija

1 vieta – Vijolių vidurinė mokykla

2 vieta – Šiaulių universiteto gimnazija

3 vieta - Didždvario gimnazija

 

Kvadrato varžybos (5-6 kl. bern. ir merg.)

1 vieta – ,,Romuvos“ progimnazija

2 vieta – ,,Rasos“ progimnazija

3 vieta - ,,Juventos“ progimnazija

1 vieta – ,,Romuvos“ progimnazija

2 vieta – Šiaulių sporto vidurinė mokykla

3 vieta - Gytarių progimnazija

Krepšinio 3x3 varžybos

Progimnazijų grupė

1 vieta – V. Kudirkos progimnazija

2 vieta – Dainų progimnazija

3 vieta – Jovaro progimnazija

Gimnazijų grupė

1 vieta – Lieporių gimnazija

2 vieta – Šiaulių universiteto gimnazija

3 vieta – ,,Romuvos“ gimnazija

Progimnazijų grupė

1 vieta – Salduvės progimnazija

2 vieta – ,,Romuvos“ progimnazija

3 vieta - V.Kudirkos progimnazija

Gimnazijų grupė

1 vieta –Daukanto gimnazija

2 vieta –Šiaulių universiteto gimnazijos II komanda

3 vieta -Šiaulių universiteto gimnazijos I komanda

Estafetės ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

1 vieta –,,Juventos“ progimnazija

2 vieta –Salduvės progimnazija

3 vieta – V.Kudirkos progimnazija

Kvadrato varžybos (3-4 kl. mok.)

1 vieta – Jovaro progimnazija

2 vieta – V.Kudirkos progimnazija

3 vieta – ,,Romuvos“ progimnazija

 

 

Programoje ,,Moksleivių sporto žaidynės“ dalyvavusių komandų sąrašas

5-8 klasių tinklinis:

Progimnazijos (5 mergaičių komandos): ,,Rasos“, Jovaro, Gytarių, Dainų, ,,Romuvos“ progimnazijų komandos .

Progimnazijos (9 berniukų komandos): Gytarių, ,,Rasos“, Jovaro, Medelyno, ,,Sandoros“ (dvi komandos), Gegužių, Dainų, ,,Romuvos“ progimnazijų komandos.

9-12 klasių tinklinis:

Gimnazijos (5 mergaičių komandos): ,,Saulėtekio“, Didždvario, Šiaulių universiteto, ,,Romuvos“, Daukanto gimnazijų komandos.

Gimnazijos (7 berniukų komandos): ,,Saulėtekio“, Didždvario, Daukanto (dvi komandos), Šiaulių universiteto, ,,Romuvos“, gimnazijų bei Vijolių vidurinės mokyklos komandos.

5-6 klasių futbolas:

9 mergaičių komandos: ,,Romuvos“, Salduvės, ,,Rasos“, Gytarių, Medelyno (dvi komandos), Jovaro, Gegužių, V.Kudirkos progimnazijų komandos.

11 berniukų komandų: Gytarių, Gegužių, Medelyno (dvi komandos), V.Kudirkos, ,,Sandoros“, ,,Rasos“, ,,Romuvos“, Salduvės, Ragainės progimnazijų bei Vijolių vidurinės mokyklos komandos.

7-8 klasių futbolas:

7 mergaičių komandos: ,,Romuvos“, Gytarių, Medelyno, Ragainės, Gegužių, Salduvės, V.Kudirkos progimnazijų komandos.

12 berniukų komandų: V.Kudirkos, Salduvės, Medelyno (dvi komandos), Gytarių, ,,Romuvos“, ,,Rasos“, Rėkyvos, Dainų, Gegužių, Ragainės progimnazijų ir Vijolių vidurinės mokyklos komandos.

9-12 klasių futbolas:

3 merginų komandos: ,,Saulėtekio“, Šiaulių universiteto, ,,Romuvos“ gimnazijų komandos.

10 vaikinų komandų: Janonio, Daukanto, Didždvario, ,,Romuvos“ (dvi komandos), Šiaulių universiteto, Šalkauskio gimnazijų bei Santarvės ir Vijolių (dvi komandos) vidurinių mokyklų komandos.

3-4 klasių mokinių kvadratas:

16 komandų: Gytarių, ,,Rasos“, Ragainės, Dainų, ,,Juventos“, ,,Romuvos“, ,,Sandoros“, V.Kudirkos, Salduvės, Zoknių, Jovaro, Medelyno, Gegužių progimnazijų bei Centro (dvi komandos) ir ,,Saulės“ pradinių mokyklų komandos.

5-6 klasių kvadratas:

12 mergaičių komandų: ,,Rasos“, Ragainės, Dainų, Jovaro, Medelyno, Salduvės, Gegužių, ,,Romuvos“, V.Kudirkos, ,,Juventos“, Gytarių ir Zoknių progimnazijų komandos.

15 berniukų komandų: ,,Rasos“, Ragainės, Dainų, Gytarių, ,,Sandoros“, ,,Romuvos“ (dvi komandos), V.Kudirkos, Medelyno Zoknių, Jovaro, Salduvės, ,,Juventos“, Gegužių progimnazijų bei Šiaulių sporto vidurinės mokyklos komandos.

Estafetės ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“:

15 komandų: Dainų, ,,Juventos“, ,,Romuvos“, ,,Sandoros“, Rėkyvos, V.Kudirkos, Salduvės, Zoknių, Jovaro, Medelyno, Gegužių , Gytarių progimnazijų ir Centro, ,,Saulės“, Tėvo B.Andruškos pradinių mokyklų komandos

 

7-8 klasių krepšinis 3x3:

8 berniukų komandos: Gytarių , ,,Sandoros“, ,,Romuvos“, Ragainės, Salduvės (dvi komandos), V.Kudirkos (dvi komandos), Dainų, Jovaro progimnazijų komandos.

4 mergaičių komandos: V.Kudirkos, ,,Romuvos“, Dainų ir Gytarių progimnazijų komandos.

 

 

9-12 klasių krepšinis 3x3:

 

8 vaikinų komandos: Lieporių (4 komandos), Daukanto (2 komandos) ir Šiaulių universiteto (2 komandos) gimnazijų komandos.

3 merginų komandos: Lieporių, ,,Romuvos“ ir Šiaulių universiteto gimnazijų komandos.