asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
 • Lithuanian
 • English (United Kingdom)

header

Veiklos kokybės įsivertinimas
There are no translations available.

ŠIAULIŲ GYTARIŲ PROGIMNAZIJOS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ 2022 m.
APIBENDRINIMAS

 Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607, Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo paskirtis:

 • atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius;
 • planuoti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, gerinant mokyklos veiklą,
 • į mokyklos tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės narius.

Giluminio įsivertinimo kryptys:

 

4.2. Tema – Mokymasis ir veikimas komandomis.

4.2.1 Rodiklis –Veikimas kartu.

4.2.2 Rodiklis – Bendradarbiavimas su tėvais.

 

Pasirinkti vertinimo metodai:

 • Dokumentų analizė.
 • Anketavimas.
 • Pokalbis su klasių vadovais.

 

Įsivertinime dalyvavo:

 • Mokiniai –173 ( iš 190)
 • Mokytojai – 31 (iš 33)
 • Tėvai – 165 (iš 190)

Išvados ir rekomendacijos

Mokiniai

5 aukščiausios vertės teiginiai

 1. 1.Mano tėvams pakanka informacijos, kurią gauna iš progimnazijos apie mano mokymąsi. 3,3
 2. 2.Mokytojai su manimi elgiasi pagarbiai ir geranoriškai. 3,2
 3. 3.Mano santykiai su bendraklasiais yra geri. 3,2
 4. 4.Mano bendravimas su klasės auklėtoja(-u) yra paremtas abipusiu pasitikėjimu. 3,1
 5. 5.Klasės auklėtoja(-s) sudaro galimybes tėvams aktyviai įsitraukti į klasės bei progimnazijos gyvenimą. 3,0

5 žemiausios vertės teiginiai

 1. 1.Esant reikalui, kreipiuosi į mokyklos pagalbos specialistus. 2,5
 2. 2.Man dažnai kyla bendravimo su mokytojais sunkumų. 2,7
 3. 3.Iš mokytojų mokiniai sulaukia daug pagyrimų ir pripažinimo. 2,8
 4. 4.Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos, klasės renginiuose. 2,8
 5. 5.Progimnazijoje aš esu saugus. 2,9

Tėvai

5 aukščiausios vertės teiginiai

 1. 1.Aš domiuosi savo vaiko mokymosi pasiekimais. 3,8
 2. 2.Aš domiuosi savo vaiko galimybėmis daryti pažangą. 3,7
 3. 3.Aš dalyvauju tėvų susirinkimuose. 3,7
 4. 4.Tėvų susirinkimai yra informatyvūs, naudingi.3,5
 5. 5.Mano bendravimas su vaiko klasės auklėtoju(-a) yra paremtas abipusiu pasitikėjimu. 3,4

5 žemiausios vertės teiginiai

 1. 1.Aš įsitraukiu į mokyklos švenčių, renginių organizavimą. 2,1
 2. 2.Aš teikiu atsiliepimus apie mokyklos veiklą.2,5
 3. 3.Aš dalyvauju mokyklos šventėse. 2,7
 4. 4.Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis. 2,7
 5. 5.Mokytojai domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams tobulėti. 2,7

Mokytojai

5 aukščiausios vertės teiginiai

 1. 1.Mano santykiai su kitais mokytojais kolegiški, geranoriški. 3,6
 2. 2.Mokymosi sunkumų turinčių vaikų tėvams yra teikiamos konsultacijos. 3,6
 3. 3.Aš bendradarbiauju su kolegomis, padedu jiems. 3,5
 4. 4.Mokytojai dirba kaip profesionalų komanda. 3,4
 5. 5.Mes kartu džiaugiamės pavykusiais projektais, pasiekimais, laimėjimais. 3,4

5 žemiausios vertės teiginiai

 1. 1.Mūsų mokyklos mokytojai stebi vienas kito pamokas ir aptaria jas tarpusavyje. 2,5
 2. 2.Tėvai dalyvauja tobulinant mokyklos veiklą. 2,7
 3. 3.Tėvai noriai dalyvauja mano organizuojamuose tėvų susirinkimuose.2,9
 4. 4.Tėvai domisi jų vaiko galimybėmis daryti pažangą. 2,9
 5. 5.Egzistuoja aiškūs susitarimai, kokiomis formomis ir kokiu metu vyks bendradarbiavimas su tėvais. 3,0

Stiprieji veiklos aspektai:

 

ü  Tėvai ir mokiniai sutinka, kad mokytojų, mokinių ir tėvų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu.

ü  Tiek mokiniai, tiek mokytojai sutinka, kad tėvams pakanka informacijos, kurią gauna iš progimnazijos apie savo vaikų mokymąsi.

ü  Mokiniai sutinka su teiginiu ,kad klasės auklėtoja(-s) sudaro galimybes tėvams aktyviai įsitraukti į klasės bei progimnazijos gyvenimą

ü  Tėvai ir mokiniai teigia, kad bendravimas su klasės vadovu yra paremtas abipusiu pasitikėjimu.

ü  Tėvai nurodė, kad domisi vaiko ugdymu mokykloje.

ü  Mokytojai sutinka , kad jų tarpusavio santykiai kolegiški, geranoriški, kad jie dirba kaip profesionalų komanda .

ü  Mokyklos bendruomenė   kartu džiaugiasi pavykusiais projektais, pasiekimais, laimėjimais.

Tobulintini veiklos aspektai:

 

ü  Tiek mokiniai, tiek tėvai sutinka, kad mažai domisi mokyklos ir klasės gyvenimu, vengia dalyvauti renginiuose.

ü  Mokiniai norėtų daugiau sulaukti mokytojų pagyrimų, pripažinimo.

ü  Tėvai pasigenda mokykloje organizuojamų šviečiamųjų užsiėmimų įvairiomis vaikų ugdymo temomis.

ü  Mūsų mokyklos mokytojai pastebi, kad nėra kryptingo , nuoseklaus vienas kito pamokų stebėjimo ir aptarimo tarpusavyje.

ü  Mokytojai pasigenda aiškių susitarimų, kokiomis formomis ir kokiu metu vyks bendradarbiavimas su tėvais.