asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Mokyklos istorija
There are no translations available.

Gytarių progimnazijos istorija

Šventupio vidurinės mokyklos istorija

1991 m. rugsėjo 1 d. AB „Arkada" vyriausias statybų  inžinierius J. Čekanavičius įteikė simbolinį raktą direktoriui V. Jaruliui. Šiaulių 21-ojoje vidurinėje mokykloje tuo metu atidarytos 58 klasės, mokėsi 1325 mokiniai, dirbo 84 mokytojai, 5 direktoriaus pavaduotojai. Mokykla ypatinga tuo, kad tai netipinio projekto mokykla. Gytarių mikrorajone žadama statyti dar vieną tokio pat projekto ugdymo įstaigą.

1994 m. pavasarį mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.

1994 m. rugsėjį 21-oji vidurinė mokykla pervadinta į Šventupio vidurinę mokyklą. Vardas suteiktas pagal apylinkėse tekėjusio upelio pavadinimą.

2009 m. pavasarį išleista paskutinė – 16-oji abiturientų laida.   O rugsėjo mėnesį mokykla buvo sujungta su Gytarių vidurine mokykla.

Gytarių mokyklos istorija

Šiaulių Gytarių vidurinė mokykla pradėta statyti 1992 m. Statybos darbus vykdė AB ,,Arkada". 1994 rugsėjo 1-ąją duris atvėrė erdvi, graži, ,,baltąja gulbe " vadinama nauja vidurinė mokykla. Tik pradėjus statyti mokyklą direktoriumi buvo paskirtas Valerijus Simulik. Nors iš pradžių veikė tik vienas korpusas, valgykla ir sporto salė, tačiau savo modernumu, naujovėmis ir puikiai tvarkoma aplinka tapo patrauklia mokykla mieste. Po metų (1995m.) buvo baigta mokyklos statyba ir rugsėjo 1-ąją į klases pakviečiami jau 1-10 klasių mokiniai.  Įrengta aktų salė, lauke – naujas stadionas, lauko teniso ir krepšinio aikštelės.

2001 metais keičiasi mokyklos vadovai: į LR  Seimą išrinktas direktorius V.Simulik, mokyklos vadovu tapo  Rimtautas Pečeliūnas, prieš tai mokykloje dirbęs direktoriaus pavaduotoju ugdymui.  Vykdant Lietuvos bei  miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarką, Gytarių mokykla reorganizuojama į pagrindinę mokyklą.

2002-2003 m.m. mokyklos bendruomenė  skiria didžiulį dėmesį profilinio mokymo programos parengimui, vidurinės mokyklos statuso sugrąžinimui. Jau po metų 2003-2004 m.m. mokykla pakvietė mokinius vėl į vidurinę mokyklą.

1998 metais mokykla išleido pirmąją laidą, 2010 metų pavasarį išleista į gyvenimą paskutinioji – 10-a abiturientų laida.

Toliau tęsiant miesto Švietimo skyriaus pradėtą mokyklų reorganizavimo projektą 2009 m. miesto tarybos sprendimu Gytarių ir Šventupio mokyklos buvo  sujungtos. Bendru sutarimu ugdymo įstaigai liko Gytarių mokyklos vardas. 2010 m. rudenį mokykla oficialiai tampa Šiaulių Gytarių progimnazija.

Nuo 2009 iki 2011 Gytarių progimnazija dirba pastate Kviečių g. 7. Buvęs Šventupio mokyklos pastatas renovuojamas, savivaldybei gavus ES ir LR paramą.  2011 m. rudenį renovacija baigta ir 2012 m. sausio 16 d. Gytarių progimnazijos skambutis „iškeliavo" iš seno pastato Kviečių g. 7 į renovuotą buvusios Šventupio mokyklos ( Korsako g.10) pastatą . Jau 2012 m. gegužės 3 d. įvyko bendruomenės šventė – įkurtuvės. Ši data progimnazijoje švenčiama kasmet kaip Gytarių progimnazijos gimtadienis.

Savo patrauklia ir atvira veikla Gytarių progimnazija yra tapusi mikrorajono kultūros centru. Mokyklos patalpose veikia Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ,,Saulės" filialas, su kuriuo vykdomi bendri projektai, veiklos.

Mokykla tapo erdve bendruomenės susitikimams: šilti bendradarbiavimo santykiai sieja su Dainų bendruomene (pirmininkas V.Balčius), ,,Dainorių" ansambliu, veiklą vykdė  Dainų-Gytarių bendruomenės taryba.

Progimnazijoje veikia ir lopšelio-darželio ,,Eglutė" priešmokyklinio ugdymo grupė.

Mokiniai turi galimybę ugdytis papildomuose sporto, muzikos, šokio užsiėmimuose.

Progimnazija noriai ir atvirai bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiomis neformaliomis organizacijomis, iniciatyvinėmis grupėmis, aktyviais ir turinčiais idėjų žmonėmis.

Įdomu:

Šventupio mokykla buvo pirmoji mieste, atidaryta po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, statyta ,,blokados" metais.

Gytarių mokykla – pirmoji pastatyta po nepriklausomybės. Ir  pastatyta labai sparčiai – jos statyba truko tik metus ir ketvertą mėnesių. Ši mokykla skaičiaus niekada neturėjo – nuo pat atidarymo ji vadinosi  Gytarių mokykla.

Gytarių mokykla (pastate Kviečių g.7) vienintelė mieste turėjo amfiteatrinę aktų salę.

Nuo pirmųjų metų iki dabar dirba:

iš buvusios Šventupio vidurinės mokyklos (nuo 1991 m.)  7 pedagogai.

iš Gytarių mokyklos (nuo1994 m.) 5 mokytojai.

Net 8 mokytojai, dirbantys iki dabar,  iki susijungimo yra dirbę  ir vienoje, ir kitoje mokykloje.