asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Neformaliojo ugdymo planas
There are no translations available.

ŠIAULIŲ GYTARIŲ PROGIMNAZIJA

NEFORMALIOJO UGDYMO PLANAS

2018 – 2019 M.M.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Data

Klasė

Atsakingas

Pastabos

1.

Naujų mokslo metų atidarymo šventė

2018-09-03

PUG,

1-8

R.Blaževičienė

mokinių aktyvas

 

2.

Akcija „Aš – mokytojo pagalbininkas“

2018-09-05

7-8

R.Blaževičienė

mokinių aktyvas

 

3.

Dalyvavimas šventiniuose renginiuose, eisenoje.

2018 m.

rugsėjo mėn.

5-8

R.Blaževičienė,

I.Jankauskienė,

klasių vadovai,

 

4.

Taikos dienos akcija

2018-09-21

5-8

R.Blaževičienė

mokinių aktyvas

 

5.

Lietaus diena

2018-09-27

1-8

R.Blaževičienė,

mokinių aktyvas

 

6.

Hellovyno šventė

2018 m.

spalio mėn.

2-8

Anglų k. mokytojos

 

7.

Šventė „Aš-pirmokas“

2018 m. spalio mėn.

1-4

Pradinio ugdymo mokytojos

 

8.

Bulvių šventė

2018 m. spalio mėn.

PUG,

1-4

Pradinio ugdymo mokytojos

Kviečiami dalyvauti Gytarių mikrorajono vaikai

9.

Šventė „Penktokų krikštynos“

2018 m.

spalio mėn.

5ir 8

8 klasių mokiniai,

klasių vadovai

mokinių aktyvas

 

10.

Tyrėjų diena – Pamokos kitaip

2018- 11-16

1-8

Pradinio ugdymo

mokytojos, klasių vadovai,

dalykų mokytojai

 

11.

Tolerancijos diena

2018 m. lapkričio mėn.

1-8

R.Blaževičienė

A.Kleivaitė

 

12.

Naktis mokykloje

2018 m. lapkričio mėn.

4a

V.Vyšniauskienė

 

13.

Krepšinio baudų metimo turnyras

2018 m. gruodžio mėn.

5-8

A.Ramanauskas

J.Barzinskienė

R.Blaževičienė

Dalyvauja miesto progimnazijų ir gimnazijų komandos

14.

Gerumo akcija „Laimės keksiukai“

2018 m. gruodžio mėn.

PUG,

1-8

Klasių vadovai

 

Dalyvavimas

Tradicinėje miesto mokinių paramos akcijoje, skirtoje surinkti lėšas vėžiu sergantiems vaikams.

15.

Advento vakaronė „Uždekime Advento žvakę“

2018 m.

Gruodžio mėn.

5-8

N.Melinienė ir mokinių aktyvas

Svečiuose parapijos kunigas

16.

Kalėdų diskoteka

2018 m. gruodžio mėn.

5-8

Klasių vadovai,

N.Ganusauskienė

 

17.

Prisiminimų ir pagarbos pamoka.

2019 m. sausio 11d.

1pamoka

PUG, 1-8

Mokytojai ,

I.Jankauskienė

 

18.

Paroda „Paletėje“, skirta Sausio 13 d.

2019 m. sausis

 

I.Jankauskienė

 

19.

Pilietinė akcija „Laisvė“

2019 m. sausio 8 d.

8 a

I.Pokvytienė

Dalyvavimas miesto mokinių pilietinėje akcijoje „Laisvė“

20.

Valentino diena. Diskoteka

2019 m. vasario mėn.

5-8

Klasių vadovai,

N.Ganusauskienė

 

21.

Respublikinė mokinių ir mokytojų fotografijų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, „Lietuvos šimtmetis mano akimis“.

Vasario – kovo mėn.

1-8

R. Grabauskienė, D.Šukienė

Respublikos mokyklų mokinių nuotraukų paroda

22.

Šiaulių miesto mokinių skaitovų konkursas, skirtas lietuvių kalbos puoselėjimo dienai.

Vasario mėn.

1-8

R. Grabauskienė, D.Šukienė

 

23.

Šventė „Aš tikrai myliu Lietuvą“

2019 m. kovo mėn.

1-8

V.Stočkienė

Klasių vadovai

 

24.

Metų geriausiųjų apdovanojimai

2019 m. kovo mėn.

5-8

Klasių vadovai

Metodinių grupių pirmininkai

 

25.

Projektas „Padėk Žemei – ir ji tau nusišypsos“

2019 m. kovo mėn.

PUG

1-8

D.Lapatinskaitė

Klasių vadovai

 

24.

Karjeros diena „Ar galiu pasimatuoti profesiją?

2019 m. balandžio mėn.

1-8

Klasių vadovai, dalykų mokytojai,

Profesinio orientavimo konsultantė R.Blaževičienė

 

25.

Mokyklos gimtadienio šventė

„Papuošk mokyklą gėlėmis“

2019 m. gegužės mėn.

PUG,

1-8

Klasių vadovai

I.Bartkevičienė

 

26.

Vaikų ginimo diena

2019 m. birželio mėn.

PUG,

1-8

Klasių vadovai