asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Apie mus
Šiaulių Gytarių progimnazija yra bendrojo ugdymo mokykla. Vykdome šias programas:

• Priešmokyklinio ugdymo (PUG) programą
• Pradinio ugdymo (1-4 klasės) programa
• Pagrindinio ugdymo  pirmos dalies (5-8 klasės) programą
• Pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių (pradinio ir pagrindinio ugdymo) programas
• Neformaliojo vaikų švietimo programas,
• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Mokymo procesas mokykloje organizuojamas kasdieniniu ir savarankišku būdais, grupinio ir pavienio mokymosi formomis, lietuvių kalba.

Progimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio ugdymo pasiekimų, pradinio išsilavinimo, mokymosi pasiekimų
pažymėjimus; pažymėjimą baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Šiaulių Gytarių progimnazija yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, savivaldybės mokykla. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Progimnazijos pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas.
Šalia pagrindinio ugdymo vykdomi:
• Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
• Pradinis ugdymas
• Sportinis ir rekreacinis švietimas
• Kultūrinis švietimas
• Kitas švietimas ir švietimui būdingų paslaugų veikla
Šalia švietimo veiklų yra vykdomos šios ne švietimo veiklos:
• Maitinimo paslaugų teikimas (nuoroda į maitinimo tvarkos aprašą)
• Kitų paslaugų teikimas (nuoroda į paslaugas)

Mokykla save kuria, kai vietos bendruomenės švietimo ir kultūros židinį. Jos patalpose veikia Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filialas, įsikūrusi  bibliotekos administracija, organizuojamas Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (veikia grupė „Gytariukai“), vyksta Šiaulių sporto mokyklų „Dubysa“ ir „Klevas“ treniruotės, mokyklos pastato patalpose sudaromos sąlygos vaikams lankyti Šiaulių miesto neformaliojo švietimo įstaigų užsiėmimus, ugdytis pagal kitų
neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų programas, gauti kitas vietos bendruomenei aktualias paslaugas.