asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Gatvė

Istorinės aplinkybės lėmė, kad šiandien Šiaulių Gytarių progimnazija stovi šalia K.Korsako gatves. O kas buvo tas Kostas Korsakas, kurio garbei pavadinta viena iš centrinių gatvių Gytarių mikrorajone ? Apie tai visiems šiauliečiams pasakojo K.Korsako gatvėje gyvenanti Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė ir savaitraščio „Šiauliai plius“ žurnalistė Jolanta Šidlauskienė.

Kosto Korsako pėdsakai Šiauliuose

Kai kalbame apie Šiaulių gatves, pokalbis dažniausiai sukasi apie miesto centrą, o kiti rajonai lieka nuošalyje. Ne visos gatvės turi istorinę praeitį, tačiau kiekvienos pavadinimas su kažkuo siejamas. Šiauliečiams, ko gero, nekyla abejonių, kad Lieporių ar Gegužių gatvės tapatinamos su netoliese buvusių kaimų pavadinimais, tik ar kas nors susimąsto, kodėl gatvė buvo pavadinta kokio nors žmogaus garbei. Ką žmonės žino apie Kostą Korsaką ir jo vardu pavadintą ilgą kilpos formos Gytarių rajono gatvę?

Korsakas

1928 m. Povilo Višinskio liaudies universiteto valdyba ir lektoriai (iš kairės): A. Petraitis, P. Linkevičius, V. Bielskis, P. Bugailiškis, K. Korsakas, V. Graurogkaitė-Švambarienė, V. Rubaževičius, J. Sondeckis, J. Galvydis, D. Pinigis, T. Stonis. K. Korsakas stovi šalia V. Graurogkaitės-Švambarienės.

Nuotr. iš Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkinių

Pietinėje miesto dalyje gausu gatvių, siejamų ir su vietovardžiais, ir su įžymiais žmonėmis. Anksčiau buvusių Jono Žiburkaus, Petro Karecko, Vlado Karvelio gatvių pavadinimus pakeitė kiti: Dainų, Lyros, Aido.

„Kai prašau parašyti „K.Korsako gatvė", dažnas nusistebi, kodėl priekyje reikalinga raidė „K", vadinasi, žmonės šios gatvės pavadinimo net nesieja su vardu ir pavarde. O juk Kostas Korsakas - literatas, literatūrologas, bemaž 40 metų vadovavęs Lietuvos MA Lietuvių kalbos ir literatūros institutui (dabar Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, kuriam jis vadovavo, buvo vertinamas kaip idealus filologijos institutas, turint galvoje, kokioje santvarkoje šis gyvavo. K. Korsakas inicijavo lietuvių tautosakos, dainyno, Didžiojo lietuvių kalbos žodyno tomų leidimą, daugiatomę Lietuvių literatūros istoriją. Jis buvo rašytojos Jurgos Ivanauskaitės senelis, kuris vienaip ar kitaip sąlygojo jos, kaip rašytojos, kelią", - pasakoja K. Korsako gatvėje gyvenanti Šiaulių „Aušros" muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė.

Šį Lietuvos visuomenės veikėją, vertėją, poetą, kritiką, filologijos daktarą, akademiką verta prisiminti ir dėl to, kad šiemet minimos 100-osios jo gimimo metinės. Beje, tais pačiais metais gimė ir rašytojai Juozas Baltušis bei Petras Cvirka, tuo laikmečiu gyveno poetė Salomėja Nėris. Visų jų kūryba ir veikla dabar vertinama nevienareikšmiai, bet Lietuvoje liko gatvės, pavadintos jų pavardėmis.

K. Korsakas 1909 m. gimė Pašvitinyje (Pakruojo raj.), mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje drauge su garsiu Šiaulių muziejininku ir kraštotyrininku Vincentu Vaitiekūnu. Tuo metu jis jau domėjosi literatūra, kūrė eilėraščius ir rašė žurnalui „Kultūra", pasirašydamas Jono Radžvilo slapyvardžiu. Už straipsnius pogrindinėje spaudoje buvo nuteistas ketveriems metams kalėti. Parašus, prašydami suteikti jam malonę, bičiuliai su Juozu Tumu-Vaižgantu priešakyje įteikė Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai. Prašymas buvo patenkintas, o K. Korsakas buvo pašalintas iš komjaunimo.

Nuo 1927 m. K. Korsakas skaitė paskaitas Šiauliuose veikusiame P. Višinskio liaudies universitete, buvo faktinis "Kultūros" žurnalo redaktorius.

V. Šiukščienė sako apie Kostą Korsaką pirmiausia sužinojusi mokykloje, vėliau informacijos gavusi iš V. Vaitiekūno ir gailisi, kad ji nėra labai gausi. "Atėjusi dirbti į muziejų buvau jauna ir nesuvokiau, kiek daug galima buvo sužinoti iš tokių šviesuolių. V. Vaitiekūnas pasakojo, kad K. Korsakas buvo geras "Aušros" muziejaus įkūrėjo Pelikso Bugailiškio bičiulis, turėjo įtakos P. Bugailiškio pasirinkimui po karo likti Lietuvoje, o ne emigruoti. Manoma, kad ir K. Korsako užtarimas padėjo P. Bugailiškui išvengti daugelio lietuvių inteligentų likimo - Sibiro tremties. Jau Vilniuje parašytus atsiminimus „Gyvenimo vieškeliais" P. Bugailiškis yra palikęs keliose vietose - MA bibliotekoje, „Aušros" muziejuje keliais variantais - rankraščiu, mašinraščiu, tačiau geriausiąjį patikėjęs saugoti tuomečiam Lietuvių kalbos ir literatūros institutui, mat buvo tikras, kad instituto direktorius, jo bičiulis, įtakingas to meto visuomenės veikėjas K. Korsakas padės atsiminimus išleisti. Deja, P. Bugailiškio atsiminimai buvo išleisti gerokai vėliau, po trijų dešimtmečių, ir padarė tai ne institutas, o „Aušros" muziejus," - pasakoja „Aušros" muziejaus direktoriaus pavaduotoja.

 

Jolantos Šidlauskienės publikacija, savaitraštis „Šiauliai plius“

 

Teisingumo dėlei reikia paminėti, kad yra ir daug kritiškesnių vertinimų apie šį sovietmečio veikėją, tačiau apie tai turėtumėme diskutuoti kartu. Bet kuriuo atveju šiandieninis mūsų gyvenimas vyksta šalia K.Korsako gatvės Gytariuose. Gatvių vardai, vietovių pavadinimai, jų istorija bei istorinės reikšmės suvokimas neišvengiamai įtakoja joje gyvenančius, besimokančius arba dirbančius žmones, kuria emocinį ir istorinį aplinkos foną. Progimnazija savo kultūrinėje aplinkoje į šį žmogų bando žvelgti tik kaip į baltistą, lietuvių ir lietuvių kalbos kilmės tyrinėtoją, tačiau visada esame atviri gilesnei diskusijai šia tema.