asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Lūkesčiai
There are no translations available.

BENDRUOMENĖJE SEKTINOS ELGSENOS KODEKSAS

 

 

          Aš, vardas, pavardė, esu Šiaulių Gytarių progimnazijos mokinys ir tuo didžiuojuosi, nes  

esu pilnateisis mokyklos bendruomenės narys ir esu jai įsipareigojęs;

gerbiu kitus mokyklos bendruomenės narius ir pats esu jų gerbiamas;

aktyviai dalyvauju bendruomenės gyvenime, teikiu pasiūlymus mokinių savivaldai;

stropiai mokausi norėdamas nuosekliai įsisavinti žinias ir savo elgesiu nežeminu mokyklos mokinio vardo;

esu neabejingas kitiems mokyklos bendruomenės nariams ir pasiryžęs nuo netinkamo elgesio sulaikyti savo draugus;

jaučiuosi mokykloje saugus nes žinau savo teises ir pareigas, garbingai laikausi jų ir to paties sulaukiu iš kitų mokyklos bendruomenės narių

galiu pasikliauti susitarimais bendruomenėje ir įpareigojančia šio kodekso moralinio poveikio galia: 

Sąmoningai suvokiu, kad žinodamas savo teises, turiu gerai įsisavinti ir savo pareigas, kurios padės ugdyti atsakomybę, surasti savo vietą klasės ir bendruomenės gyvenime, todėl: 

Tarpusavio santykiuose su kitais mokyklos bendruomenės nariais laikausi taisyklės – „Su visais žmonėmis stengiuosi elgtis taip, kaip norėčiau, kad jie elgtųsi su manimi”

Pagarbiai bendrauju su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenes nariais.

Gerbiu tėvus (globėjus, rūpintojus), vertinu jų pastangas rūpintis manimi.

Noriu mokykloje patirti tik gerus jausmus ir to paties linkėdamas kitiems bendruomenės nariams visada elgiuosi kaip išsiauklėjęs ir kultūringas žmogus, nesikeikiu, nerūkau, atvirai nedemonstruoju savo neigiamų jausmu.

Stengiuosi būti tolerantiškas visiems mokyklos bendruomenės nariams, gerbiu kitų bendruomenės narių nuomonę, pažiūras, visada esu pasirengęs juos išklausyti.

Siekiu mokykloje jaustis saugus ir noriu, kad joje saugiai jaustųsi visi, todėl nesmurtauju, nevartoti nei fizinės nei moralinės prievartos, visada stengiuosi būti teisingu, sąžiningu ir drausmingu, nevartoju svaigalų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nežaidžiu azartinių žaidimų, nežeminu savo ir kitu bendruomenes narių orumo.

Tapatinu save su mokykla, jos bendruomene ir įvaizdžiu, todėl į mokyklą vykstu švariai ir tvarkingai apsirengęs, puošiuosi saikingai, rūpinuosi savo išvaizda, stengiuosi ja nešokiruoti aplinkinių, neblaškau jų dėmesio.

Branginu savo ir kitų mokyklos bendruomenės narių ramybę bei saugumą, nesivedu į mokykla pašaliniu asmenų.

Vertinu savo ir kitų mokyklos bendruomenės narių sveikatą bei gyvybę, nesinešu į mokyklą jų sveikatai ir gyvybei pavojingu daiktų.

Pasitikiu mokyklos bendruomene, kurios dalimi pats esu, tikiu jo narių nuoširdžiu rūpesčiu manimi, todėl vykdau mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų nurodymus bei mokyklos savivaldos institucijų sprendimus.

Mokykloje iškylančias problemas sprendžiu vadovaudamasis demokratinio gyvenimo vertybėmis ir normomis, susitarimais.

Žinau, kad už gerą mokymąsi, elgesį, lankomumą, sportinius pasiekimus ir kitą aktyvią visuomeninę veiklą galiu tikėtis įvertinimo ir pripažinimo mokyklos bendruomenėje.

Suprantu, kad už šio kodekso nesilaikymas, mokinio elgesio taisyklių pažeidimas nedaro garbės man ir mano tėvams, visai mokyklos bendruomenei, kurios narys aš esu.

Tikiu teisingumu ir žinau, kad už nederamą elgesį ir nusižengimus manęs gali laukti kitų bendruomenės narių pasmerkimas ir pelnytos nuobaudos, 

Džiaugiuosi, kad nelaukdamas griežčiausios nuobaudos, visada galiu apmąstyti savo elgesį ir pradėti elgtis taip, kaip reikalauja susitarimai  mokyklos bendruomenėje pagal šį kodeksą ir mokinio elgesio taisykles.

_________________________