asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Priėmimo tvarka 2024 m.
There are no translations available.

Priėmimas į PUG, į 1-8 klases vyksta vadovaujantis PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU (siųsti).

Pirmumo teisę būti priimtam į mokyklą turi asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje  Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos „

Mokinių priėmimo komisija (komisijos reglamentas):

Nijolė Lisauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkas;

Aušra Juknevičienė, raštinės administratorė – pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

Asta Kleivaitė, socialinė pedagogė;

Dalia Šukienė, logopedė;

Rita Blaževičienė, karjeros specialistė.

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

1.Per elektroninę sistemą prašymus turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):

  • būsimųjų priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų,
  • būsimųjų pirmokų,
  • būsimųjų penktokų, keičiančių mokyklas,
  • atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių.

Reikia užsiregistruoti e. sistemoje

Elektroninių prašymų registracija prasidės nuo 2024 m. balandžio 1 d. 8.00 val. iki balandžio 20 d.,
prisijungimo adresas: https://siauliai-mokyklos.vaikuregistracija.lt/prisijungti  

 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į PUG, Į 1 IR 5 KLASES

 

• Prašymų, pateiktų į mokyklas pagal aptarnaujamą teritoriją eilė e. sistemoje automatiniu būdu sudaroma pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą. Jei keli prašymai sutampa pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami pagal prašymo pateikimo laiką.
• Jeigu iki einamųjų metų balandžio 20 d. mokykla, kurios aptarnaujama teritorija sutampa su kitos mokyklos teritorija gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vaikų priėmimo, nei buvo nustatyta iki kovo 1 d., vaikai pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą siunčiami į kitą tos pačios teritorijos mokyklą.

 

Preliminarus priimamųjų į PUG sąrašas sudaromas pagal šiuos prioritetus (eilės tvarka):
1. įvaikinti vaikai, globotiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
2. turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
3. gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Preliminarus priimamųjų į 1 klasę sąrašas sudaromas pagal šiuos prioritetus (eilės tvarka):
1. gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir lankantys priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje;
2. įvaikinti vaikai, globotiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
3. turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
4. gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Priėmimas į 5 klases :

1.Nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. bus priimami ketvirtų klasių mokinių, kurie tęs mokymąsi penktoje klasėje Šiaulių Gytarių progimnazijoje, tėvų prašymai. Šie prašymai teikiami ne per e.sistemą, o tėvams užpildyti juos perduos   4 klasių mokytojos.

Nuo gegužės 1 d. bus priimami prašymai į likusias laisvas vietas, o eilė e. sistemoje automatiškai sudaroma pagal joje nurodytus prioritetus.

Priimtiems į progimnaziją mokiniams reikalingų pateikti progimnazijai dokumentų sąrašas:

vaiko asmens dokumento kopija (atvykusiems iš kitos ugdymo įstaigos);

vienas iš šių dokumentų:

įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimas, baigus pradinio ugdymo programą;

mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Iki mokslo metų pradžios vaiko sveikata turi būti patikrinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Jei asmuo neturi galimybės pateikti prašymo internetu,  popierinį prašymą pateikti progimnazijos paskirtam atsakingam  asmeniui – direktoriaus pavaduotojai ugdymui Nijolei Lisauskaitei, 110 kab., darbo laikas nuo 8.00 val. iki 16 val., pietų pertrauka 12.00-12.30 val., kuri  prašymą pateiks per e. sistemą. Kilus klausimams skambinti tel. (8-41) 510225  

 

Daugiau informacijos Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skiltyje adresu https://www.siauliai.lt/page/view/228

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI (siųsti)