20-asis-JUBILIEJINIS- tarptautinis piligriminis žygis į Šiluvą.
There are no translations available.

Rugsėjo 10 dieną, vyko 20-asis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Žygio iniciatorius ir vadovas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kaip visada entuziastingai vadovavo piligrimų eisenai. Šiais metais Gytarių progimnazijos žygeivių būrys nebuvo labai gausus , bet buvo tikrai šaunus. Džiaugiamės mūsų mokyklą ir mūsų ŠMMNP parapiją atstovavusiais mokiniais: Astijumi Kazlausku ir Demetra Kazlauskaite (7c), Luku Staškūnu (7c), Karoliu Jonaičiu (7c), Ugne Gudaityte (8b), Kaju Galminu (8b), Dovydu Pranskaičiu (8b) ir visais tais, kurie planavo, bet dėl įv. priežasčių negalėjo žygyje dalyvauti. Šie mokiniai kartu su tikybos mokytoja N.Meliniene bei kitais savo prapijiečiais, palaiminti parapijos klebono Gintaro Joniko, iškeliavo į žygį iki Šiluvos. Tiesa, šiais metais žygis truko vieną dieną ir įveikti teko mažesnį atstumą , bet įspūdžių buvo pakankamai daug. Dėkojame savo žygeiviams, kurie nelengvame kelyje parodė ištvermę, draugiškumą ir tvirtą tikėjimą. Džiaugiamės , kad visus globojo Viešpats ir Mergelė Marija bei vienijo krikščioniška bendrystė.