Kviečiame bendradarbiauti užkertant kelią covid-19 infekcijos protrūkiams progimnazijoje
gytariu_herbas_sSklandus mokinių kontaktinio ugdymo vyksmas tiesiogiai priklauso nuo sėkmingo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo situacijos suvaldymo ugdymo(si) aplinkoje ir pačioje progimnazijos bendruomenėje. Kad progimnazijoje neįvyktų infekcijos protrūkiai ir būtų apsaugota kuo daugiau bendruomenės nuo ligos plitimo mokykloje, kolektyve, šeimose, įdedame daug pastangų reguliuodami mokinių srautus, organizuodami COVID-19 ligos židinio epidemiologinę diagnostiką, įgyvendindami koronaviruso infekcijos profilaktikos ir kontrolės priemones. Tačiau galimybę vaikams mokytis kontaktiniu būdu galime išsaugoti tik glaudžiai bendradarbiaudami su Jumis, gerbiami tėveliai (gobėjai, rūpintojai).

Vedami šių tikslų prašome Jūsų pateikti mokyklai duomenis apie mokinių imunizaciją, pagrįstą dokumentais.

Mokinio asmens duomenys (tėvų, globėjų sutikimu) apie COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos teigiamus atvejus, vakcinuotus asmenis ar teigiamą antikūnų kiekybinį ar pusiau kiekybinį serologinį imunologinį tyrimą turi būti pateikiami tik iš e.sveikata portalo.

Visa ši informacija itin svarbi priimant operatyvius sprendimus dėl izoliacijos taikymo sąlygų ir išsaugant galimybes mokytis kontaktiniu būdu bent daliai klasės mokinių.

Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus pateikti prašomus duomenis, mokinys bus izoliuojamas bendra tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu 352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo" (su visais pakeitimas). Tokiu atveju mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai savarankiškai turės raštu kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl izoliacijos nutraukimo. Mokinys izoliacijos laikotarpiu neteks galimybės mokytis kontaktiniu būdu.

Visi Jūsų pateikti ir surinkti mokinio asmens duomenys bus saugomi ir atėjus laikui sunaikinti duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Tikimės Jūsų supratingumo, sąmoningumo ir geranoriškumo bendradarbiaujant mums visiems kylančių iššūkių akivaizdoje, palaikymo, kantrybės ir pakantumo tais atvejais, kai mūsų veiksmai ar priimami sprendimai gal ne visai dera su Jūsų asmeniniu požiūriu, nuostatomis ar įsitikinimais. Norime užtikrinti Jus, kad viską, ką darome, darome nuoširdžiai stengdamiesi dėl Jūsų vaikų ir Jūsų pačių.

Šiaulių Gytarių progimnazijos administracija

NVSC primena svarbiausius žingsnius mokykloje nustačius COVID-19 atvejį